PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Sesiuni speciale

  • Aritmii și Cardiomiopatii Ereditare
  • Pacingul Sistemului Excitoconductor
  • Sesiune plenară Profesor Joseph Brugada: Sindromul Brugada – 30 de ani și continuăm să învățăm
  • Sesiune comună cu SRCETVT (Societatea Română de Chirurgie Endovasculară Transcateter) / ISEVS
  • Sesiune de electrofiziologie și pacing pediatric Pre-congres

NOTĂ: Orele din program sunt definite ca ora Bucurestiului la momentul evenimentului (GMT+2).

SALA 1 / ROOM 1

March 30, 2021 / 30 Martie 2021

Pre – Congress Pediatric Session / Sesiune de electrofiziologie si pacing pediatric Pre – Congres

 

Module I / Modulul I  Chair: Wilson Lam
CIEDs in pediatrics and congenital heart disease / Pacing, ICD și CRT la pacienții pediatrici si cu boli cardiovasculare congenitale

 

14:00 – 14:30 Indications for pacing/ICD/CRT and in implant techniques in pediartic patients / Indicații de pacing/ICD/CRT si tehnici de implant la pacientii pediatrici – Taylor Howard, Assistant Professor, Texas Children’s Hospital, Houston, TX, USA 

14:30 – 15:00 Lead extraction in Pediatrics and  Congenital Heart Disease / Extractia sondelor la pacientii pediatrici si la cei cu boli cardiace congenitale – Wilson Lam,  Texas Children’s Hospital, USA

15:00 – 16:00 CRT for pediatrics  and congenital heart disease /  CRT la pacientii pediatrici si la cei cu boli cardiace congenitale –  Santiago Valdes, Texas Children’s Hospital, USA 

 

16.00 – 16.20 Break / Pauză

 

Module II / Modulul II  Chairs: Josep Brugada, Jeff Kim

 

Interventional electrophysiology in pediatric patients / Electrofiziologia intervențională la pacienții pediatrici

16:20 – 16:50 Tools and techniques for ablation in pediatric patients / Tehnici și materiale în ablația la copii – Josep Brugada, Professor University of Barcelona, Barcelona, Spain Section Chief of Arrhythmias at Barnaclínic and Pediatric Hospital of Sant Joan de Déu. Spain 

16:50 – 17:10 Complex accessory pathway ablation in pediatric patients / Ablatia cailor  accesorii complexe la pacientii pediatrici – Santiago Valdes, Assistant Professor, Texas Children’s Hospital, Houston, TX, USA

17:10 – 17:30 Atrial flutter in congenital heart disease / Flutterul atrial ila pacientii cu boli cardiace congenitale – Jeff Kim, Director, Electrophysiology and Pacing, Texas Children Hospital, TX,  USA

17:30 – 17:50 Challenging ablation cases in pediatric patients / Cazuri “challenging” de ablație la copii – Wilson Lam, Assistant Professor, Texas Children’s Hospital, Houston, TX,  USA

17:50 – 18.20 Endoscopic techniques for correcting congenital heart defects – a surgical response to all the above themes / Tehnici endoscopice de corecție a malformațiilor cardiace congenitale – un raspuns chirurgical la toate temele de mai sus – Victor Costache, Associate Professor, President of the Romanian Society for Endovascular Surgery and Valvular Surgery Transcatether, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania

 

March 31, 2021 / 31 Martie 2021

COURSE I / CURS I 

ECG – a never ending story: Characteristic ECG features for individual cardiovascular conditions / ECG-ul – o poveste fără sfarșit:  ECG-uri particulare în situații cardiovasculare speciale

 

Module I / Modulul I  Chairs: Radu Ciudin, Irina Costache

 

08:00 – 08:25 ECG and COVID-19 / ECG și COVID-19 – Irina Costache, Professor   “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

08:25 – 08:50 Attention to ions! / Atenție la ioni! Daniela Crișu,   “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

08:50 – 09:15 Fragmentation of the QRS complex – prognostic implications / Fragmentarea complexului QRS – implicații prognostice – Antoniu Petris, Professor   “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

09:15 – 09:55 Interpretation of ECG in paced patients / Interpretarea ECG la pacienții cardiostimulați – Radu Ciudin, Associate Professor UMF C. Davila, Bucharest, Romania, Head of Arrhythmology Clinic, Emergency Institute for Cardiovascular Disease “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

09:55– 10:30 Examples of misinterpreted ECGs in paced patients / Cateva exemple de interpretare eronată a ritmului stimulat – Gabriel Cismaru, Assistant Professor Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

 

10:30 – 10:50 Break / Pauză

 

Module II / Modulul II Chairs: Antoniu Petris, Daniela Crisu

 

10:50 – 11:10 Arrhythmias in pulmonary embolism – prognostic role or only transient event? / Aritmiile din tromboembolismul pulmonar – rol prognostic sau doar eveniment pasager ? Antoniu Petris, Professor   “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

11:10 – 11:35  ECG diagnosis of wide complex tachycardias / Diagnosticul diferențial al tahicardiilor cu complexe largi – Josep Brugada, Professor University of Barcelona, Barcelona, Spain, Section Chief of Arrhythmias at Barnaclínic and Pediatric Hospital of Sant Joan de Déu, Spain

11:35 – 12:00  TBA

12:00– 12:25 Acute coronary syndromes and secondary ECG rhythm disturbances / Sindroamele acute coronariene și tulburarările de ritm ECG secundare acestora – Antoniu Petriș, Professor   “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

12:25 – 12:50 Clinical case demonstration of the above theme / Demonstrarea clinică a temei de mai sus – Igor Nedelciuc, Cardiologist,  Catheterization Laboratory,  Institute of Cardiovascular Diseases Iasi, Romania  

 

13:00 – 14:00 Lunch Break / Pauză de masă

 

Module III / Modulul III  Chairs: Alexandru Chicos, Viviana Onofrei

 

14:00 – 14:20  Interesting ECGs that clinicians should know /  ECG-uri interesante pe care clinicienii ar trebui să le cunoască – Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada

14:20 -15:00 Acute myocardial infarction: from typical to atypical ECG features (including diagnostic criteria in paced patients) / Infarctul miocardic acut: de la aspecte ECG tipice la aspecte atipice (inclusiv criterii de diagnostic la pacienții în ritm stimulat) – Yochai Birnbaum, Professor, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA  

15:00 – 15:20 Interatrial Block & Bayes’ Syndrome / Blocul interatrial și Sindromul Bayes – Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada 

15:20 – 15:40 How to determine the site of origin (SOO) of PVCs using the surface ECG / Cum să determinăm originea extrasistolelor ventriculare pe ECG-ul de suprafață – Alexandru Chicos, Associate Professor, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

15:40 – 16:00 ECG diagnosis of SVTs / Diagnosticul diferențial al tahicardiilor supraventriculare – Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada

 

16:00 – 16:20 Break / Pauză

 

Module IV / Modulul IV  Chairs: Ciprian Rezus, Viviana Ivan

 

16:20 – 16:50 Secondary ECG conduction disturbances in acute coronary syndromes / Sindroamele acute coronariene și tulburările de conducere ECG secundare acestora – Yochai Birnbaum, Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

16:50 – 17:10 Clinical case demonstration of the above theme / Demonstrarea clinică a temei de mai sus – Iulian Matei, Bogdan Artene, Interventional Cardiology Department, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County Hospital “Sf Spiridon”, Iasi, Romania

17:10 – 17:35 Grouped beats: how to interpret them? / Salvele de extrasistole: cum să le interpretăm ? Sergio Pinski, Associate Professor Cleveland Clinic Florida, Weston Hospital, Weston, FL, USA 

17:35 – 18:00 Lyme carditis: Should Romania be concerned about this? / Boala Lyme: ar trebui sa se preocupe România de aceasta? Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada  

 

April 01, 2021 / 01 Aprilie 2021

COURSE III / CURS III

“A fire circle” of tachycardias and complex and challenging ablation cases / “Cercul de foc” al tahicardiilor si cazuri particulare de ablație

 

Module I / Modulul I  Chairs: Csaba Herczku, Joseph Kautzner

 

08:00 – 08:45 Ablation of rare variants accesory pathways (Mahaim Fibers, nodoventricular fibers and other) / Ablatia căilor accesorii rare – Melvin Scheinmann, Professor Emeritus  Cardiologist and Electrophysiologist  UCSF School of Medicine, San Francisco, CA, USA

08:45 – 09:10 Localization and ablation of atrial tachycardia/ Localizarea și ablația tahicardiilor atriale – Peter Kistler, Professor  Head of Clinical Electrophysiology Research  The Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia  Head of Electrophysiology  The Alfred Hospital , Melbourne, Australia

09:10  – 09:35 Accesory pathways: ECG localization and ablation/ Căile accesorii: localizare ECG și ablație – Csaba Herczku, Head of Electrophysiology Laboratory Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

09:35 – 10:00  Challenging atypical atrial flutter ablation/ Provocări în ablația flutterului atrial atipic – Gabriel Cismaru, Assistant Professor Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

10:00 – 10: 35 Management of CTI dependent atrial flutter: is ablation first line therapy? / Tips and tricks for challenging CTI atrial flutter ablation/ Managementul flutter-ului atrial dependent de istmul cavotricuspidian: este ablația terapia de prima linie?; Sfaturi utile pentru ablatiile flutterului atrial dependent de istmul cavotricuspidian, Joseph KautznerProfessor  Charles University Medical School Prague,   Chairman of the Working Group on Arrhythmias and Cardiac Pacing of the Czech Society of Cardiology,  Czech Republic

 

10:30 -10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Yan Huo, Saurabh Kumar

 

10: 50 – 12:00 Plenary session: Brugada Syndrome: 30 years and we continue learning / Sesiune plenară: Sindromul Brugada: 30 ani și continuăm să învățăm – Josep Brugada

12:20 – 12:25 Epicardial AF ablation/ Ablația fibrilației atriale prin abord epicardic  – Yan Huo, Consultant of Cardiology, Heart Center Dresden, Dresden University of Technology, Germany

12:25 – 12:50 Challenging non-ischemic cardiomyopathy VT ablation cases/ Cazuri particulare in ablația cardiomiopatiilor non-ischemice, Saurabh Kumar, Cardiac Electrophysiologist  Program Director for Ventricular Arrhythmias and Sudden Cardiac Death  Westmead Hospital, Westmead, Australia, Clinical Associate Professor of Medicine, Sydney Medical School, University of Sydney, Australia

 

13:00-14:00 Lunch break/ Pauză de prânz

 

Module III/ Modulul III   Chairs: Paolo Della Bella, Antonio Berruezzo

 

14:00 – 14:25 Ablation for ARVC/ Ablația în cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept, Paolo Della Bella, Director of Arrhythmia Unit and Electrophysiology Laboratories  IRCCS Ospedale San Raffaele Milan, Italy

14:25–14:50 Imaging for VT ablation/ Imagistica în ablația TV – Antonio Berruezo,  Hospital Clinic University of Barcelona, Spain,  Head of Arrhythmia Department, Director Research and Innovation, Heart Institute, Teknon Medical Center, Quironsalud Group, Spain

14:50 – 15:15  VT storm ablation / Ablația furtunii electrice – Csaba Herczku, Head of Electrophysiology Laboratory Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

15:15 – 15:40 Approach to ablation for Brugada Syndrome/ Cum se face ablația pentru sindromul Brugada – Paolo Della Bella, Director of Arrhythmia Unit and Electrophysiology Laboratories  IRCCS Ospedale San Raffaele Milan, Italy 

15:40 – 16:00  When we ablate VT in structural heart disease/ Când facem ablație pentru tahicardia ventriculară în bolile cardiace structurale? –  Csaba Herczku, Head of Electrophysiology Laboratory Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

 

16.00 – 16. 20 Break/ Pauză

 

Module IV/ Modulul IV   Chairs: Bradley Knight, John Catanzaro

 

16:20 – 16:55 Diagnostic maneuvers for non-sustained SVT and sustained SVT/ Manevre diagnostice pentru tahicardiile supraventriculare – Bradley Knight, Director of Cardiac Electrophysiology  Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

16:55 – 17:20 Epicardial access and VT ablation/ Ablația tahicardiei ventriculare prin abord epicardic – Kalyanam Shivkumar, Professor  David Geffen School of Medicine & UCLA Health System,  Director UCLA Cardiac Arrhythmia Center & EP Programs  Director & Chief UCLA Interventional CV Programs & Cardiac Catheterization Laboratories, USA

17:20 – 17:50 The dreaded atrioesophageal fistula : Mechanisms of esophageal injury and protection during LA  ablation John Catanzaro, Assistant  Professor, Associate Medical Director, Program Director – Clinical Cardiac Electrophysiology, University of Florida Health – Jacksonville Department of Medicine, Division of Cardiology – Electrophysiology, Jacksonville, FL, USA 

17:50 -18:10 Rare birds: Ablation of Junctional Tachycardia / Rara avis: ablația tahicardiilor joncționale – Jie Cheng, Director, Electrophysiology Basic Research  Texas Heart Institute, Baylor St. Luke’s Medical Center Houston, TX, USA   

18:10 – 18:30 Ablation of AVNRT/ Ablația tahicardiilor prin reintrare în nodul atrioventricular – Valentin Rizov, Cardiologist  Laboratory of Electrophysiology,  Institute of Cardiology, Chisinau, Moldova

 

April 02, 2021 / 02 Aprilie 2021

COURSE IV / CURS IV

Inherited arrhythmias and cardiomyopathies – Part II / Aritmii și cardiomiopatii ereditare – Partea II

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Ruxandra Jurcuț, Horațiu Suciu

 

08:00 – 08:30  Unique considerations in heart transplantation of patients with inherited arrhythmias and cardiomyopathies / Particularități ale transplantului cardiac la pacienții cu cardiomiopatii ereditare aritmogene – Horațiu Suciu, Professor “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș Institute of Emergency for Cardiovascular Diseases and Transplantation (IUBCVT), Târgu Mureș, Romania

08:30 – 09:10 LV non-compaction cardiomyopathy: A short history and understanding of the disease, imaging and a brief review of therapy / Non-compactarea de VS: o scurtă istorie și întelegere a bolii, imagistica  si consideratii terapeutice – Ruxandra Jurcuț, Vicepresident Romanian Society of Cardiology, Associate Professor University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila” Bucharest, Romania Coordinator at the Expert Center for Rare Cardiovascular Genetic Diseases, IUBCV “Prof.dr.C.C.Iliescu” Romania

Long QT Syndrome/ Sindromul de QT lung

09:10 – 09:40 Management of the long QT syndrome: from the early days to precision medicine / Managementul sindromului QT lung: de la început până în epoca modernăPeter J. Schwartz, Director of the Center for Cardiac Arrhythmias of Genetic Origin and of the Cardiovascular Genetics Laboratory at the Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milan, Italy

09:40 – 10:20 A complete therapeutic approach – conservative and interventional therapy / O abordare terapeutică completă  – Terapie conservatoare și terapie interventională – Larissa Fabritz, ProfessoInstitute of Cardiovascular Sciences, Birmingham, UK, College of Medical and Dental Sciences University of Birmingham, UK

 

10:20 – 10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Silvia Priori, William J McKenna

 

10: 50 – 11.30 Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia: manifestations, risk stratification and management  / Tahicardia polimorfă catecolaminergică: manifestari, stratificarea riscului și management – Silvia G Priori, Professor, Molecular Medicine Department of the University of Pavia, Italy Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Italy

Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy / Cardiomiopatia aritmogenă de VD

11:30 – 12:00 A short history and understanding of the disease, including risk stratification,  ECG examples and a brief review of therapy / O scurtă istorie și întelegere a bolii, inclusiv stratificarea riscului și exemple ECG si consideratii terapeutice William J McKenna, Professor Emeritus, University College London, UK

12:00 – 12:30 Multimodal imaging in ARVC / Imagistica multimodală a CAVD Ruxandra Jurcuț, Associate Professor University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila, Bucharest, Romania Coordinator at the Expert Center for Rare Cardiovascular Genetic Diseases, IUBCV “Prof.dr.C.C.Iliescu”, Romania

12:30 – 13:00 ARVC: A complete therapeutic approach: conservative and interventional therapy / O abordare terapeutică completă: Terapie conservatoare și terapie intervențională – Pasquale Santangeli, Associate Professor Hospital of the University of Pennsylvania, USA

 

13:00 – 14:00 Lunch break / Pauză de masă

 

Module III/ Modulul III   Chairs: Adina Ionac, Mihail Chelu

Hypertrophic cardiomyopathy / Cardiomiopatia hipertrofică

 

14:00- 14:30 A short history of the disease, including risk stratification and ECG examples / O scurtă istorie și întelegere a bolii, inclusiv stratificarea riscului și exemple ECG – Chris Semsarian, Professor, Sydney Medical School, Sydney, Australia, Head of the Molecular Cardiology Group, Centenary Institute, Sydney, Australia 

14:30 – 15:00 – Multimodal imaging in HCM/ Imagistica multimodală în CMH – Adina Ionac, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, Institute of Cardiovascular Disease Timișoara, Romania

15:00 – 15:30 A complete therapeutic approach: Conservative and interventional therapy, including myectomy, alcohol ablation and radiofrequency ablation / O abordare terapeutică completă: Terapie conservatoare și terapie intervențională, inclusiv miomectomie, ablație cu alcool și ablație cu radiofrecvență – Mihail G. CheluAssociate Professor, Director of Electrophysiology, Baylor Heart Clinic, Director of clinical Electrophysiology Research, Medical Director Inherited Arrhytmia and Cardiomyopathy Clinic, Associate Program Director Electrophysiology Fellowship, Baylor College of Medicine, Cardiology Division Houston Texas, USA  

15.30 – 16.00 Genetics and management of dilated cardiomyopathy/ Genetica si managementul cardiomiopatiei dilatative idiopatice –  Ray Hershberger, Professor and Director, Division of Human Genetics Wexner Medical Center at the Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, Dorothy M Davis Heart and Lung Research Institute USA

 

16.00 – 16.20 Break/ Pauză

 

Module IV/ Modulul IV   Chairs: Ovidiu Chioncel, Elena Arbelo

 

16:20 – 17:00 J Wave Syndromes: from benign to malignant / Sindromul de repolarizare precoce: O istorie a transformării de la benign la malign si abordarea formelor maligne – Charles Antzelevich, Professor Emeritus Lankenau Institute for Medical Research, Philadelphia, USA

17.00 – 17.40 Short QT Syndrome – a short discussion / Sindromul de QT scurt – Pe scurt despre elElena Arbelo, Professor Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Spain, Coordinator of the Cardiac Genetic Diseases and Sudden Arrhythmic Death Unit, Spain

17:40 – 18:10  TBA

18:10 – 19:00  Pfizer Symposium / Simpozion Pfizer

 

April 03, 2021/ 03 Aprilie 2021

COURSE VII/ CURS VII

The anatomical and physiological basis of electrophysiology / O întelegere anatomo – fiziologică a electrofiziologiei

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Jose Angel Cabrera, Daniela Crisu

 

08:00 – 08:30 Ion channels and cellular electrophysiology / Canalele ionice și electrofiziologia celulară – Na Li, Assistant Professor  Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA 

08:30 – 09:30 Cardiac anatomy for the electrophysiologist / Anatomia cordului pentru electrofiziologi – Jose Angel Cabrera, Professor European University of Madrid, Madrid, Spain, Head of Cardiology at Quirónsalud Madrid University Hospital, Spain

09:30- 10:10 And what we see by echocardiography – a review of transthoracic and transesophageal approaches / Și ce ne arată din ea ecocardiografia – un review al explorării transtoracice și transesofagiene , Daniela Crișu, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

10:10 – 10:30 Does cardiac CT provide additional details? / Ne oferă CT-ul detalii suplimentare? –  Anatolie Cazacu, Cardiac Radiologist (MRI/CT) German Diagnostic Center, Chisinau, Republic of Moldova

 

10:30-10:50 Break / Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Anatolie Cazacu, Gabriel Cismaru

 

10:50 – 11:20 What about cardiac MRI in EP? / Dar RMN-ul cardiac cum poate ajuta în electrofiziologie? – Anatolie Cazacu, Cardiac Radiologist (MRI/CT) German Diagnostic Center, Chisinau, Republic of Moldova

11:20 – 12:00 Vein of Marshall ethanol ablation in persistent AF/ Ablația fibrilatiei atriale persistente prin tehnica de alcoolizare a venei Marshall – Gabriel Cismaru, Assistant Professor Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

12:00 – 12:30 Atrial lead implantation in patients with atrial fibrillation and CRT – Is it worth it? – An optimal approach for AF patients with CRT therapy / Merită să implantăm sonda de atriu la pacienții cu fibrilație atrială și terapie de resincronizare? – Abordarea optimă a pacienților cu fibrilație atrială supuși terapiei de resincronizare – Josef Kautzner, Professor Charles University Medical School Prague, Chairman of the Working Group on Arrhythmias and Cardiac Pacing of the Czech Society of Cardiology, Czech Republic

12:30 – 13:00 TBA

 

13:00 – 14:00 Break / Pauză

 

Module III/ Modulul III    Chairs: Kamil Sedlacek, Jose Maria Tolosana

 

14:00 – 14:40 Cardiac dyssynchrony and the logic of resynchronization – practical optimization of CRT (LV-RV delay / ECG optimization of CRT / Optimization of CRT using echocardiography and other parameters) / Disincronismul cardiac și logica resincronizării – cum optimizăm practic și pragmatic rezultatele resincronizării? (Reglare delay VS-VD/ Adaptarea funcție de ECG/ Adaptarea funcție de ecocardiografie și altele) – Alexandru Chicos, Associate Professor Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

14:40 – 15:05 CRT: When it is the adequate therapy? When it is not?  How to make an appropriate preprocedural patient selection? / CRT: Când este terapia adecvată și când nu? Cum putem selecționa pacientii preprocedural?  – Kamil Sedlacek, Electrophysiology and Device Therapy Department  University Hospital of Hradec Králové, Czech Republic

15.05 – 15.30 Intracardiac echocardiography – is it of real help in pacing and EP? / Ecocardiografia intracardiacă – este de real ajutor în pacing și electrofiziologie? – Mansour Razminia, Director of the Cardiac Electrophysiology Lab AMITA Health St. Joseph Hospital in Chicago, IL, USA

15.30 – 16.00 Multipolar vs. multisite LV pacing / Pacing multipolar vs. pacing multisite VS – Jose Maria Tolosana, Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Arrhythmia Unit, University of Barcelona, Spain

 

16:00 – 16:20 Break / Pauză

 

Module IV/ Modulul IV    Chairs: Roberto Keegan, Dragos Vinereanu

 

16:20 – 16:50 Primary versus secondary prevention with ICDs – Who is the winner? / Profilaxia primară versus profilaxia secundară cu ICD? Care merită mai mult? – Jose Maria Tolosana, Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Arrhythmia Unit, University of Barcelona, Spain

16:50 – 17:20  Optimal implantable cardioverter-defibrillator programming and testing/ Programarea și testarea optimă a defibrilatoarelor cardiace implantabile – Roberto Keegan, Past President of Latin America Heart Rhythm Society, Hospital Privado del Sur, Bahia Blanca, Argentina,  Electrophysiology Director Hospital Español, Argentina

17: 20 – 17:50 Time to get rid of the „D” in CRT for nonischemic cardiomyopathy?/ Mai avem nevoie de „D” la pacienții cu CRT și cardiomiopatie non-ischemică? – Freddy Ernesto Diaz Moreno,  Air Force Clinical  Hospital (FACH) Les Condes – Santiago City, Chile, Emergency Hospital Santiago City, Chile

17.50 – 18.10 Cybersecurity & Cardiac Devices / Securitatea cibernetică și dispozitivele intracardiace – Adrian Baranchuck, Professor, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada 

 

April 04, 2021 /04 Aprilie 2021

Technical EP or CIED engineering / Electrofiziologie tehnică sau ingineria dispozitivelor implantabile și alte….comentarii pe tema dată

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Dan Tesloianu, Razvan Maxim

 

08:00 – 08:40 Technical data on pacemakers/ICDs (leads and generators) / Date tehnice despre stimulatoarele clasice, defibrilatoare implantabile (generator, sonde) – Dan Tesloianu, Head of Interventional Cardiology Department, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County Hospital “Sf Spiridon”, Iasi, Romania

08:40 – 09:10 How do pacemakers “see” and “work” or about sensing and pacing / Cum “vad” și cum “merg” stimulatoarele sau despre sensing și pacing  – Nic Dragotoiu, Arrhythmology Clinic, Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu” , Bucharest, Romania

09:10 – 09:50 How do pacemakers adapt to what they “see” (pacemaker’s sensors – including CLS and equivalents, hysteresis, refractory period, blanking period) / Cum se adaptează stimulatoarele la ceea ce “văd” (senzorii stimulatoarelor – inclusiv CLS, histerezis-ul, perioada refractară, perioada de blanking) – Leonard Mandeș,  Arrhythmology Clinic Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

09:50 – 10:10 How much more do pacemakers “see”? (hemodynamic monitoring, circadian variability and their utility) / Cât de multe “văd” în plus stimulatoarele?  (monitorizarea hemodinamică, variabilitatea circadiană și utilitatea lor) – Răzvan Maxim, “Sf. Apostol Andrei” County Clinical Emergency Hospital, Constanța, Romania

10:10 – 10:30 Loop recorders technology and implantation techniques / Despre loop-recorder, tehnici de implantare – Sergiu Sipoș, Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

 

10:30 – 10:50 Break / Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Radu Ciudin, Constantin Luca

 

10:50 – 11:30 Technical data about ICDs/ CRTs (battery, leads, including DF1 vs. DF4) – Some tips and tricks / Date tehnice despre ICD/ CRT (baterie, sonde, inclusiv DF1 vs. DF4) – Câteva sfaturi utile – Eduard Belu, Military Hospital, Brașov,

11: 30 – 12:00 How do we manage electromagnetic interferences? / Ce facem cu interferențele electromagnetice? – Radu Ciudin, Associate Professor UMF C. Davila Bucharest, Romania, Head of Arrhythmology Clinic,  Emergency Institute for Cardiovascular Disease “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucharest,  Romania

12:00 – 12:30 Univentricular vs biventricular pacing in CRT implanted patients / Pacing univentricular vs biventricular la pacientii supusi terapiei de resincronizare – Constantin Luca, Associate Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara, Romania, Manager of the Institute for Cardiovascular Diseases, Timisoara, Romania

12:30 – 13:00 TBA

 

13:00 – 14:00 Lunch Break / Pauza de masă

 

Module III/ Modulul III    Chairs: Eduard Belu, Sergiu Sipos

 

14:00 – 14: 30 Non-conventional CRT use: HOCM and congenital heart disease / Utilizări neconvenționale ale CRT: CMHO și boli congenitale – Wilson Lam, Assistant Professor Texas Children’s Hospital, Houston, TX, USA

14:30 – 15:00 Detection and therapies for arrhythmias (ATP and ICD shock) / Ce înseamnă pentru inimă terapiile ATP și șocul electric intern? – Mohammad Saeed, Associate Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

15.00 – 15.30 Defibrillation Threshold – What’s it about? Should we still test it?  / Ce înseamnă pragul de defibrilare? Trebuie el încă testat? – Mehdi Razavi, Associate Professor, Director of Texas Heart Institute Electrophysiology Research and Innovations Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA, Adjunct Professor of Bioengineering at Rice University, USA

15.30 – 16.00 Leadless pacing technology and implantation techniques / Despre tehnologia “Leadless pacing” și tehnicile de implantare – Vivek Reddy, Director Cardiac Electrophysiology Helmsley Trust Professor of Medicine, USA Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA

 

16:00 – 16:20  Break / Pauză

 

Module IV/ Modulul IV   Chairs: Saman Nazarian, John Catanzaro

 

16:20 – 16:50 Subcutaneous ICD technology and implantation techniques / Defibrilatorul implantabil subcutanat și tehnici de implant – Bradley Knight, Director of Cardiac Electrophysiology  Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

16.50 – 17.20 CIEDs MR compatibility and incompatibility / Cat de incompatibilă cu RMN-ul este … incompatibilitatea RMN? – Saman Nazarian Associate Professor University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

17.20 – 17.45  A novel bioenvelope and suture technique for the subcutaneous ICD – John Catanzaro, Assistant  Professor, Associate Medical Director, Program Director – Clinical Cardiac Electrophysiology, University of Florida Health – Jacksonville Department of Medicine, Division of Cardiology – Electrophysiology, Jacksonville, FL, USA 

18:00  – 19:00 Closing ceremony and awarding of the best 10 original works / Ceremonia de închidere a conferinței și premierea celor mai bune 10 lucrări originale

SALA 2 / ROOM 2

March 30, 2021 / 30 Martie 2021

State of the Art Session: Heart Failure – Old Problems, New Possibilities / State of the Art Session: Insuficiența Cardiacă – Probleme vechi, Posibilități noi

 

Module I/ Modulul I  Chairs: Petar M. Seferović, Antoniu Petriș

Non-interventional approach of HF/ Abordul nonintervențional al IC

 

14.00 – 14.25 Gender differences in Heart Failure/ Diferențe legate de sex în evoluția insuficienței cardiace – Carmen Ginghină, Professor Emeritus, UMF C. Davila Bucharest,Romania,  Emergency Institute for Cardiovascular Disease “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucharest,  Romania, Editor in Chief Romanian Journal of Cardiology, Bucharest, Romania

14:25 – 14:50 HFpEF: recent insights in optimal treatment/ Insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție preservată: abordări recente privind tratamentul optimal – Petar M. Seferović, Professor, Vice-President European Society of Cardiology, Past President of HFA of the ESC, University of Belgrade, Faculty of Medicine and Heart Failure Center, Belgrade University, Belgrade University Medical Centre, Belgrade, President Heart Failure Society of Serbia, Academician Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbian Republic

14.50 – 15.10 Heart Failure and Arrhythmias – a never ending loop/ Isuficiența cardiacă și aritmiile – o buclă fara sfârșit (TBA)

15.10 – 15. 35 A look at the crystal ball: New algorithm in the treatment of the HFrEF/ Noi algoritmi de tratament ai insuficienței cardiace cu fracție de ejecție redusăPetar M. Seferović, Professor, Vice-President European Society of Cardiology, Past President of HFA of the ESC, University of Belgrade, Faculty of Medicine and Heart Failure Center, Belgrade University, Belgrade University Medical Centre, Belgrade, President Heart Failure Society of Serbia, Academician, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbian Republic

15.35 – 16.00 Atrial failure – a new disease or a new concept integrating old knowledge / Insuficiența atrială – o nouă patologie sau un concept nou ce integrează date deja cunoscute? – Adrian Baranchuck, Professor, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, Vice President International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada 

 

16.00 – 16.20 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II  Interventional approach of HF/ Abordul intervențional al IC   Chairs: Victor Costache, Mathe Zsombor

 

16.20 – 16.50  A comparison between ischemic and non-ischemic cardiomiopathy/ Scurtă comparație între cardiomiopatia dilatativă nonischemică și cea ischemică (TBA)

16.50 – 17.15 Specific situations in percutaneous heart failure treatment (MitraClip, Triclip, CTO in HF)/ Situații specifice in tratamentul percutan al insuficienței cardiace – Loic Belle, CH Annecy-Genevois, France

17.15 -17.50 New devices in percutaneous treatment for acute and chronic HF / Noi device-uri în tratamentul percutan al insuficienței cardiace acute și croniceDhaval R. Parekh, Assist. Professor,  Baylor College of Medicine, Cardiology Division Houston Texas, USA

17.50 – 18.15 TAVR: how much we can push the limits in HF patients? What are the expectations / TAVR: până unde putem împinge limitele procedurii la pacienții cu IC și cu ce speranțe? – Lionel Mangin, CH Annecy-Genevois, France

18:15 – 18:40 Left Ventricular Assist Device/ Dispozitive de asistare a funcției contractile a VS – Mathe Zsombor, Assistant Professor, Cardiovascular Surgery, “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, Institute of Emergency for Cardiovascular Diseases and Transplantation (IUBCVT), Târgu Mureș, Romania

 

March 31, 2021 / 31 Martie 2021

Joint Session with SRCETVT (Romanian Society of Endovascular Surgery and Valvular Surgery Transcatether / ISEVS (International Society of EndoVascular Specialists) / Sesiune comună cu SRCETVT / ISEVS

Chairs: Victor Costache, Dan Tesloianu

08.00 – 08:20 Personalized minimally invasive treatment for aortic valve disease – insights from AVR International study / Tratamentul minim invaziv personalizat al valvulopatiilor aortice – rezultate preliminare din studiul AVR International – Victor Costache, Associate Professor, President of the Romanian Society for Endovascular Surgery and Valvular Surgery Transcatether,  „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania  

08:20 – 08:40 CT Imaging for virtual planning of minim invasive aortic valve repair / Imagistica CT pentru înlocuirea minim invazivă a valvei aortice – Anatolie Cazacu, Cardiac Radiologist (MRI/CT) German Diagnostic Center, Chisinau, Republic of Moldova

08:40 – 09:00 Endoscopic mitral valve surgery / Chirurgia endoscopică a valvei mitrale – Victor Costache, Associate Professor, President of the Romanian Society for Endovascular Surgery and Valvular Surgery Transcatether,  „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania  

09:00 – 09:30  TAVR (Trancatether Aortic Valve Replacement) – What we already know, what we still don’t know? / TAVR – Ce știm deja, ce mai putem afla ? – (TBA)

09:30 – 09:50 Preoperative echocardiography for minimally invasive surgical treatment at mitral and aortic valvular level / Evaluarea ecocardiografică preoperatorie pentru intervențiile minim invazive la nivel mitral și aortic – Cristina Pitis, “Sf. Constantin” Hospital, Brasov, Cardiology and Cardiovascular Surgery Departments, Brasov, Romania

09:50 – 10:10  Conduction disturbances after TAVR (Trancatether Aortic Valve Replacement)how we can solve it?/ / Tulburări de conducere după TAVR cum le putem rezolva? – Dan Tesloianu, Head of Interventional Cardiology Department, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County Hospital “Sf Spiridon”, Iasi, Romania

 

10.30 – 10.50 Break/ Pauză

 

COURSE II / CURS II

Particular implant techniques and the management of special situations and complications of implant / Tehnici particulare de implant si managementul situatiilor speciale si al complicatiilor implantului

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Joseph Kautzner, Imre Benedek

 

10:50 – 11:20 Cardiovascular rehabilitation in IPG/ ICD/ CRT patients/ Recuperarea cardiovasculară la pacientul purtător IPG / ICD / CRT – Florin Mitu, Professor University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Head of Cardiology Clinic, Recovery Clinical Hospital, Iasi, Romania / Ovidiu Mitu, Lecturer, University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County  Hospital “ Sf. Spiridon” Iasi, Romania

11:20 – 11:50 Tips and tricks for non-interventional LV lead implantation/ Sfaturi practice pentru implantarea non-intervențională a sondei de VS – Josef Kautzner, Professor, Charles University Medical School Prague, Chairman of the Working Group on Arrhythmias and Cardiac Pacing of the Czech Society of Cardiology, Czech Republic

11:50 – 12: 40 Implant complication management (Including lead failure) / Cum manageriem complicațiile implantului? (Inclusiv complicații legate de degradarea sondelor?) – Imre Benedek, Professor, University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș, Târgu Mureș, Romania, Head of VI internal Medicine Department, County Clinical Emergency Hospital Târgu Mureș, Romania

12.40 – 13.20 Implant techniques for pacemakers and ICDs – with an eye toward avoiding complications (including LV leads) / Tehnici de implantare pacemakere și ICD-uri – astfel încat să evităm complicațiile (inclusiv despre sonda de VS) – Mihail G. Chelu,  Associate Professor, Director of Electrophysiology, Baylor Heart Clinic, Director of clinical Electrophysiology Research, Medical Director, Inherited Arrhytmia and Cardiomyopathy Clinic, Associate Program Director Electrophysiology Fellowship, Baylor College of Medicine, Cardiology Division Houston Texas, USA

 

13.20 – 14.00 Break / Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Mihail Chelu, Seth Worley

 

14:00 – 14:30 Cosmetic implant techniques / Tehnici “cosmetice” de implantare – Sergio Pinski, Associate Professor Cleveland Clinic Florida, Weston Hospital, Weston, FL, USA

14.30 – 15.00 Interventional CRT (Tools and techniques in interventional cardiology facilitating LV-lead implantation) / CRT Intervențional (Utilizarea tehnicilor și instrumentelor din cardiologie intervențională pentru a facilita implantarea sondei de VS) – Seth Worley, Assistant Professor Duke University, Durham, NC, USA , Director of the Cardiac Electrophysiology Interventional Implant Program at Medstar Heart & Vascular Institute, Washington Hospital Center, Washington DC, USA

15.00 – 15.30 Unusual approach techniques for implant (iliac, jugular vein) / Modalități “unusual” de implantare (venele iliace, jugulare) – Sergio Pinski, Associate Professor Cleveland Clinic Florida, Weston Hospital, Weston, FL, USA

15.30 – 16.00 Advanced CRT techniques: venoplasty and snaring / Tehnici avansate de implant CRT – venoplastie și “snaring” – Seth Worley, Assistant Professor Duke University, Durham, NC, USA , Director of the Cardiac Electrophysiology Interventional Implant Program at Medstar Heart & Vascular Institute, Washington Hospital Center, Washington DC, USA

 

16.00 – 16.20 Break/ Pauză

 

Module III/ Modulul III   Chairs: Radu Ciudin, Roger Freedman

 

16.20 – 16.40  A real “unusual”| implant technique – case report / O modalitate real “unusual” de implantare – caz clinic – Radu Ciudin, Associate Professor UMF C. Davila, Bucharest, Romania, Head of Arrhythmology Clinic, Emergency Institute for Cardiovascular Disease “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

16:40 – 17:05 Post TAVR pacing indications and management/ Pacing post procedura de TAVI – Joanna Molina  Razavi, Assistant Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA Physician Ambassador, Center for Women’s Heart & Vascular Health USA

17:05– 17:30 Indications for lead extraction / Indicații de extragere a sondelor – Kamil Sedlacek, Electrophysiology and Device Therapy Department  University Hospital of Hradec Králové, Czech Republic  

17:30 – 18:00 How to perform safely laser lead extraction (active and passive RA and RV leads/ LV leads) / Cum efectuăm laser extracția sondelor fără complicații (sonde active și pasive de AD și VD / sonde VS) – Robert Schaller, Assistant Professor University of Pennsylvania, Philadelphia,USA, Department of Cardiac Electrophysiology, USA

18:00 – 18:30 How to perform safely mechanical  lead extraction (active and passive RA and RV leads/ LV leads) / Cum efectuăm extracția mecanică a sondelor fără complicații (sonde active și pasive de AD și VD / sonde VS) – Roger Freedman, University of Utah, Idaho Heart Institute USA

 

April 01, 2021/ 01 Aprile 2021

COURSE IV / CURS IV

Inherited arrhythmias and cardiomyopathies – Part I/ Aritmii și cardiomiopatii ereditare – Partea I

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Ruxandra Jurcuț, Jodie Ingles

 

08:00 – 08:30 The 2020 APHRS/ HRS Expert Consensus Statement on the Investigation of SCA and SCD/ Expert Consensul APHRS/ HRS privind investigarea stopului cardiovascular subit și morții subite cardiovasculare – Martin Stiles, Associate Professor University of Auckland, Auckland, New Zealand,  Director of Electrophysiology at Waikato Hospital, New Zealand

08:30 – 09:00 Genetics: breaking down complex to simple/ Genetica: un mod de a simplifica lucrurile – Jodie Ingles, Associate Professor Centenary Institute, Sydney, Australia Head Cardio Genomics Program, Cardiac Genetic Counsellor, Dept Cardiology, RPA Hospital, Australia

09:00 -09:30 Risk stratification of ventricular arrhythmias in genetic cardiomyopathies/ Stratificarea riscului de aritmii ventriculare în cardiomiopatiile genetice – Arthur Wilde, Professor Department of Cardiology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

09:30 – 10:00 What is the role of the genetic counselor/ Rolul consilierului genetic – Jodie Ingles Associate Professor Centenary Institute, Sydney, Australia, Head Cardio Genomics Program, Cardiac Genetic Counsellor, Dept Cardiology, RPA Hospital, Australia 

10:00 – 10:30 Idiopathic ventricular fibrillation: manifestations, risk stratification and management   / Fibrilația ventriculară idiopatică: manifestari, stratificarea riscului și management – (TBA)

 

10.30 – 10.50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Chris Semsarian , Tachapong Ngarmukos

Brugada Syndrome/ Sindromul Brugada

 

10: 50 – 12:00 Plenary session: Brugada Syndrome: 30 years and we continue learning / Sesiune plenară: Sindromul Brugada: 30 ani și continuăm să învățăm – Josep Brugada, Professor University of Barcelona, Barcelona, Spain, Section Chief of Arrhythmias at Barnaclínic and Pediatric Hospital of Sant Joan de Déu, Spain

12:00 – 12:25 Epidemiology and regional differences in Brugada Syndrome/ Epidemiologie și diferențe regionale în prevalența tipurilor de sindrom Brugada – Tachapong Ngarmukos, President of APHRS, Mahidol University, Bangkok, Thailand, Diplomate of The American Board of Cardiovascular Disease, Diplomate of The American Board of Clinical Cardiac Electrophysiology, Thailand

12:25 – 12:50 Molecular autopsy/ Autopsie moleculară – Chris Semsarian, Professor Sydney Medical School, Sydney, Australia, Head of the Molecular Cardiology Group, Centenary Institute, Sydney, Australia 

12:50 – 13:15 Time-to-first appropriate shock in patients implanted prophylactically with an implantable cardioverter defibrillator: data from the Survey on Arrhythmia Events in Brugada Syndrome (SABRUS) / Timpul până la primul șoc adecvat la pacienții cu ICD implantat profilactic (SABRUS Survey), Anat Milman, Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel

13:15 – 13:40 QUINIDINE vs ICD for ventricular fibrillation prophylaxis in Brugada Syndrome – a personal point of viewBernard Belhassen, Professor Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel

 

13.40 – 14.00 Lunch break/ Pauza de prânz

 

COURSE V/ CURS V

Stroke prevention / Prevenția Accidentului Vascular Cerebral

 

Module I/ Modulul I    Chairs: Boris Schmidt, Laurentiu Șorodoc

 

14:00 – 14:20 Warfarin: a central role or niche in oral anticoagulation 2021/ Warfarina: rol central sau nișă în anticoagularea din 2021 – Elaine M Hylek, Professor Boston University School of Medicine, Boston, USA, Director of the Thrombosis and Anticoagulation Service at Boston Medical Center, USA

14:20 – 14:40 Guidelines for anticoagulation and LAA closure / Ghiduri pentru anticoagulare și închiderea apendicelui atrial stâng – Viviana Onofrei, Associate Professor Cardiology and Internal Medicine “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital,  Romania

14:40 – 15:00 Oral anticoagulation or left atrial appendage closure? / Anticoagulare orală sau închiderea apendicelui atrial stâng? – Boris Schmidt, Department Head Cardioangiologisches Centrum Bethanien, Frankfurt, Germany 

15:00 – 15:20 DOACs: Current and future clinical trials / Anticoagulante orale directe: Trialuri clinice în desfășurare și viitoare – Elaine M Hylek, Professor Boston University School of Medicine, Boston, USA Director of the Thrombosis and Anticoagulation Service at Boston Medical Center, USA

15:20 – 15:40 Management of persistent atrial thrombus / Managementul trombului atrial persistent – Boris Schmidt, Department Head Cardioangiologisches Centrum Bethanien, Frankfurt, Germany

15:40 -16:10 LAA closure: indications and how it is done / Închiderea apendicelui atrial stâng: indicații și tehnică – Jacqueline Saw, Clinical Associate Proffesor in the Division of Cardiology at the University of British Columbia, Program Director for VGH Interventional Cardiology Fellowship Program, Head for VGH Cardiology Clinical Trials Research, Vancouver General Hospital, Vancouver, Canada

 

16:10 – 16:20 Break / Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Teodora Benedek, DJ Lakkireddy/ Vivek Reddy

 

16:20 – 16:40 Anticoagulation and antiplatelet after LAAO: what, when and how long? / Anticoagularea și antiagregarea după închiderea apendicelui atrial stâng: ce, când și cât timp? – Abdi Rasekh, Associate Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

16:40 – 17:00 Complications of LAAO: prevention and management / Complicațiile închiderii apendicelui atriului stâng: prevenție și management – DJ Lakkireddy, Executive Medical Director Kansas City Heart Rhythm Institute at HCA Midwest Health, Kansas, USA

17:00 – 17:20 Future technologies in LAAO / Tehnici de perspectivă pentru închiderea apendicelui atriului stâng – Vivek Reddy, Director, Cardiac Electrophysiology Helmsley Trust Professor of Medicine, USA, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA

17:20 -17:40 To TEE or not to TEE for AF ablation / ETE sau nu pentru ablația fibrilației atriale – Theodora Benedek, Professor University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș, Târgu Mureș, Romania, Head of Cardiology Clinic,  County Clinical Emergency Hospital Târgu Mureș Romania

17:40 – 18:00 Left atrial occlusion cases / Cazuri clinice de închidere a apendicelui atriului stâng – DJ Lakkireddy, Executive Medical Director Kansas City Heart Rhythm Institute at HCA Midwest Health, Kansas, USA

 

April 02, 2021/ 02 Aprilie 2021 

COURSE VI/ CURS VI

Atrial fibrillation/ Fibrilația atrială

 

Module I/ Modulul I    Chairs: Prashantan Sanders, Daniel Lighezan

 

08:00 – 08:20 Diagnosis and monitoring of AF / Diagnostic și monitorizare  în fibrilația atrială – Daniel Lighezan, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara, Romania, Head of the Clinic of Internal Medicine at the County Emergency Clinical Hospital, Timisoara, Romania

08:20 – 08:40 Sublinical AF: does it matter? / Fibrilația atrială subclinică: Contează? – Cătălina Arsenescu Georgescu, Professor  Emeritus University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa”, Iasi, Romania

08:40 – 09:00 Is risk factor modification sufficient for AF? / Este modificarea factorilor de risc suficientă pentru fibrilația atrială? – Prashantan Sanders, Professor University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia, Director Centre for Heart Rhythm Disorders, Australia

09:00 – 09:20 What do guidelines recommend on AF? / Ce recomandă ghidurile de fibrialție atrială? – John Camm, Professor Emeritus St. George’s University of London, London, UK, British Heart Foundation Founder of the Atrial Fibrillation Association UK

09:20 – 09:40 What’s the basis of gender differences in AF / Bazele diferențelor de gen în fibrilația atrială – Laurențiu Șorodoc, Professor “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania,Head of 2nd Internal Medicine Clinic,  Clinical Emergency Hospital “Sfantul Spiridon”, Iași, Romania

09:40 – 10:00 Sleep apnea and atrial fibrillation / Apneea de somn și fibrilația atrială – Prashantan Sanders, Professor University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia, Director Centre for Heart Rhythm Disorders, Australia

10:00 – 10:30 Recent changes to the rate versus rhythm controversy / Modificări recente în controversa ritm versus rate-control – John Camm, Professor Emeritus St. George’s University of London, London, UK British Heart Foundation Founder of the Atrial Fibrillation Association UK 

 

10:30 – 10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Larissa Fabritz, Liliana Stefan

 

10:50 –11:10 Genetics of AF / Genetica fibrilației atriale – Larissa Fabritz Professor  Institute of Cardiovascular Sciences, Birmingham, UK College of Medical and Dental Sciences University of Birmingham, UK 

11:10 – 11:30 Complete abolition of AF or quality of life: what is more important? –  Quality and Outcome measures in Atrial Fibrillation / Abolirea completă a episodelor de fibrilație sau calitatea vieții: care este mai importantă? – Elena Arbelo, Professor Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Spain, Coordinator of the Cardiac Genetic Diseases and Sudden Arrhythmic Death Unit Spain

11:30 – 11:50 Biophysics of ablation / Biofizica ablației – Gabriel Cismaru, Assistant Professor Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

11:50 – 12:10 What should you do with anticoagulation around ablation procedures?/ Managementul tratamentului anticoagulant periprocedural în ablații – Liliana Stefan, CHR La Citadelle, Liège, Belgium

12:10 – 12:30 Successful AF ablation: Can we stop anticoagulation? / Ablația cu success a fibrilației: se poate sista tratamentul anticoagulant? – Atul Verma, Associate Professor University of Toronto, Toronto, Canada, Head of the Heart Rhythm Program at Southlake Regional Health Center, Canada  

12:30 – 12:50 How to avoid and manage AF ablation complications / Cum să evităm și să manageriem complicațiile fibrilației atriale? – Liliana Stefan, CHR La Citadelle, Liège, Belgium

12:50 – 13:10 Convergent ablation / Ablația convergentă – Horațiu Suciu, Professor “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, Institute of Emergency for Cardiovascular Diseases and Transplantation (IUBCVT), Târgu Mureș, Romania

 

13:10 – 14:00  Lunch Break/ Pauză de prânz

 

Module III/ Modulul III   Chairs: Amin Al-Ahmad, Oussama Wazni

 

14:00 –14:20 Should ablation be first line for paroxysmal AF? / Ablația – prima alegere pentru fibrilația atrială paroxistică? – Oussama Wazni, Section Head, Electrophysiology Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA

14:20 – 14:40 MRI for Atrial fibrillation / Imagistica de tip RMN pentru caracterizarea atriului în fibrilația atrială – Saman Nazarian, Associate Professor University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

14:40 – 15:00 Ablation of AF in athletes / Ablația fibrilației atriale la atleți – Oussama Wazni, Section Head, Electrophysiology Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA

15:00 – 15:20 Novel AF ablation technologies / Noi tehnologii de ablație în fibrilația atrială – Atul Verma, Associate Professor University of Toronto, Toronto, Canada, Head of the Heart Rhythm Program at Southlake Regional Health Center, Canada

15:20 – 15:40 Single-shot technologies for AF ablation Amin Al-Ahmad, Texas Cardiac Arrhythmia, Austin, USA, St. David’s Medical Center, USA

15:40 – 16:00 What is new in ablation of persistent and long-standing persistent AF / Ce este nou în ablația fibrilației atriale persistente sau persistente pe termen lung – Andrea Natale, Executive Medical Director Texas Cardiac Arrhythmia Institute, St David’s Medical Center, Austin, TX, USA 

 

16:00 – 16:20 Break/ Pauză

 

Module IV/ Modulul IV  Chairs: Jason Andrade, Jonathan Piccini

 

16:20 – 16:40 Fluoroless AF ablation / Ablația fibrilației atriale fără fluoroscopie – Mansour Razminia, Director of the cardiac electrophysiology lab AMITA Health St. Joseph Hospital Chicago, IL, USA

16:40 -17:00 Cold or heat for ablation of AF? / “Rece” sau “cald” pentru ablația fibribației atriale? – Jason Andrade, Clinical Assistant Professor Division of Cardiology, University of British Columbia, Canada, Director Atrial Fibrillation Clinic, Electrodiagnostics, and Cardiac Electrophysiology at the Vancouver General Hospital (VGH), Canada

17:00 – 17:20 Consumer devices for detection of AF / Dispozitive pentru detecția fibrilației atriale – Nassir Marrouche, Executive Director, Comprehensive Arrhythmia Research and Management Center, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA

17:20 – 17:40 Clinical trials that shaped or will shape clinical practice / Trialuri clinice care au influențat sau vor influența practica clinică – Jason Andrade, Clinical Assistant Professor, Division of Cardiology, University of British Columbia, Canada, Director Atrial Fibrillation Clinic, Electrodiagnostics, and Cardiac Electrophysiology at the Vancouver General Hospital (VGH) Canada

17:40 – 18:00 Is AF ablation ready for primetime in heart failure? / Este ablația pentru fibrilație atriala din insuficiența cardiacă pregatită pentru “primetime”? – Nassir Marrouche, Executive Director, Comprehensive Arrhythmia Research and Management Center University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA

18:00 -18:20 Catheter ablation of AF in HFpEF / Ablația pe cateter a fibrilației atriale la pacienții cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție pastrată – Jonathan Piccini, Associate Professor Duke University Medical Center, Durham, NC, USA, Director of the Cardiac Electrophysiology section at the Duke Heart ,USA

18:20 – 18:40 AF and the brain / Consecințele la nivel cerebral ale fibrilației atriale – Jared Bunch, Professor University of Utah, School of Medicine Salt Lake City, Utah, USA, Founding editor of the Heart Rhythm Case Reports Journal , USA

18:40 – 19:25 Pfizer Symposium / Simpozion Pfizer

 

April 03,2021/ 03 Aprilie 2021

COURSE VIII / CURS VIII

On the beaten path: Conduction system pacing / Pacingul sistemului excitoconductor

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Francesco Zanon, Kamil Sedlacek

 

8:00 – 8:30 A re-appraisal of the conduction system / O reevaluare a sistemului excitoconductor  Roderick Tung, Associate Professor University of Chicago, IL, USA, Director Cardiac Electrophysiology, USA

8:30 – 9:00 Anatomy of the cardiac conduction system / Anatomia sistemului excitoconductor  – Jose Angel Cabrera, Professor European University of Madrid, Madrid, Spain, Head of Cardiology at Quirónsalud Madrid University Hospital, Spain

9:00 – 9:30  A history of conduction system pacing/ O istorie a pacingului sistemului excitoconductor – Francesco Zanon, Director of Arrhythmia and Electrophysiology Unit Santa Maria della Misericordia General Hospital, Rovigo, Italy

9:30 – 10:00 What is left bundle branch block? / Ce este blocul de ram stâng? – Kamil Sedlacek, Electrophysiology and Device Therapy Department  University Hospital of Hradec Králové, Czech Republic

10:00 – 10:30 How to perform left bundle pacing / Tehnica efectuării pacigului de ram stâng-  Weijin Huang Director of Cardiovascular Medicine Department, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Nanbaixiang, Wenzhou, China, Director of cardiovascular disease division of Wenzhou Medical Association, China

 

10.30 – 10.50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Zachary Whinnett, Lan Su

 

10:50 – 11:20 Safety and feasibility of conduction system pacing in different scenarios / Siguranța și fezabilitatea pacingului sistemului excitoconductor în diferite scenarii  – Zachary Whinnett, Consultant cardiologist and electrophysiologist Hammersmith Hospital, St Mary’s Hospital, London, Consultant Cardiologist practicing at Imperial College, UK

11:20 – 11:50 LBB pacing: understanding lead behavior and depth of penetration during screwing into the septum / Pacing-ul de ram stâng: înțelegerea comportamentului sondei și adâncimea penetrării prin inșurubare la nivelul septului – Marek Jastrzebski, Associate Professor Jagiellonian University,Kraków, Poland, Head of Electrophysiology Laboratory , Department of Cardiology and Interventional Electrocardiology, Poland 

11:50 – 12:20 Long term outcomes of conduction system pacing / Rezultatele pe termen lung ale pacingului sistemului excitoconductor – Lan Su, Cardiovascular Department The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China

12:20 -12:50 Device programing in conduction system pacing: what’s missing? / Programarea dispozitivelor la pacienții cu pacing al sistemului excitoconductor: ce lipsește? – Francesco Zanon, Director of Arrhythmia and Electrophysiology Unit Santa Maria della Misericordia General Hospital, Rovigo, Italy 

 

13:00 – 14:00 Lunch Break / Pauză de masă

 

Module III/ Modulul III   Chairs: Kenneth Ellenbogen, Pugazhendhi Vijayaraman

 

14:00 – 14:20 How to perform His bundle pacing / Tehnica efectuării pacingului de fascicul His – Pugazhendhi Vijayaraman, Regional Director Cardiac Electrophysiology Geisinger School of Medicine, PA, USA, Program Director Geisinger Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship Program, USA

14:20- 14:40 Hemodynamic effects of different pacing techniques / Efectele hemodinamice ale diferitelor tipuri de pacing – Kenneth Ellenbogen, Professor Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA, Chief of Cardiology, Director of the Electrophysiology Service at the VCU School of Medicine, USA

14:40 – 15:10 Standardization of conduction system pacing: definitions, implant measurements and follow-up / Standardizarea pacingului sistemului excitoconductor: definiții, măsurarea variabilelor la momentul implantului și follow-up – Daniel Lustgarten, Professor University of Vermont School of Medicine, Vermont, USA

15:10 – 15:40 Gaps in knowledge and opportunities in conduction system pacing / Lacune și oportunități in pacingul sistemului excitoconductor – Kenneth Ellenbogen, Professor Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA, Chief of Cardiology, Director of the Electrophysiology Service at the VCU School of Medicine, USA

15:40 -16:00 When does and when doesn’t conduction system pacing make a difference?/ Când face diferența pacingul sistemului de conducere ? – Pugazhendhi Vijayaraman Regional Director Cardiac Electrophysiology Geisinger School of Medicine, PA, USA, Program Director Geisinger Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship Program, USA

 

16.00 – 16.20 Break/ Pauză

 

Module IV/ Modulul IV   Chairs: Adam C Kean,  Gaurav Upadhyay

 

16:20 -16:40 Criteria for selective vs. non-selective conduction system pacing/ Criterii pentru pacing-ul selectiv vs. pacing-ul neselectiv al sistemului excitoconductor Gaurav Upadhyay, Assistant Professor University of Chicago, IL, USA, Director Heart Station, USA

16:40- 17:10 Tools and techniques for conduction system pacing: what’s new and how we approach challenging implants? / Tehnica și instrumentele necesare pentru pacingul sistemului excitoconductor: ce este nou și cum abordăm cazurile dificile? Gopi Dandamudi, Medical Director & Dyad Leader Franciscan Heart & Vascular Associates at St. Joseph, Tacoma, WA, USA

17:10 – 17:30 Conduction system pacing: an opportunity to replace CRT in developing countries? / Pacingul sistemului excitoconductor: o oportunitate de înlocuire a CRT în tările în curs de dezvoltare?  – Parikshit  S. Sharma, Associate Professor Rush University, Chicago, IL, USA

17:30 -17:50 How to start a conduction system pacing program: our experience / Cum să începi programul pentru pacingul sistemului excitoconductor: experiența centrului din Tacoma – Gopi Dandamudi, Medical Director & Dyad Leader Franciscan Heart & Vascular Associates at St. Joseph, Tacoma, WA, USA

17:50 – 18:20 Conduction system pacing in pediatrics and congenital heart disease / Pacingul sistemului excitocoductor la copii și în bolile cardiace congenitale – Adam C. Kean, Associate Proffesor of Clinical Pediatrics, Indiana University School of Medicine, Division of Pediatric Cardiology, Pediatric Electrophysiology, Adjunct Associate Proffesor of Biomedical Engineering, IUPUI School of Engineering and Technology, IN, USA

 

April 04, 2021 / 04 Aprilie 2021

COURSE X / CURS X

Athlete heart. Syncope  / Inima atletului. Sincopa

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Adina Ionac, Ciprian Rezuș

 

08:00 – 08:30 Imaging the athlete heart/ Explorarea imagistică pentru inima atletului – Adina Ionac, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, Romania Institute of Cardiovascular Disease,Timisoara, Romania

08:30 – 08:55 Atrial fibrillation in athletes: Is exercise good for your heart?/ Fibrilația atrială la atleți: este antrenamentul fizic sanatos pentru inimă? – Florin Mitu, Professor University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Head of Cardiology Clinic, Recovery Clinical Hospital, Iasi, Romania/ Ovidiu Mitu, Lecturer, University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County  Hospital “ Sf. Spiridon” Iasi, Romania

08:55 – 09:20 Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death in athletes/ Aritmiile ventriculare și moartea subită cardiacă la atleți – Cătălina Arsenescu Georgescu, Professor  Emeritus University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa”, Iasi, Romania

09:20 – 09:45 Some differences in treatment of arrhythmias in athletes? / Exista diferențe în tratamentul aritmiilor la atleți? Daniel Lighezan, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara, Romania, Head of the Clinic of Internal Medicine at  the County Emergency Clinical Hospital Timisoara,  Romania

09:45 – 10:05 Syncope: Pathophysiology and mechanisms/ Fiziopatologia sincopei și mecanisme – Cristian Podoleanu, Associate Professor University of Medicine, Science and Technology, Târgu Mureş, Romania

10:05 – 10:30 Guidelines for syncope/ Ghidul de sincopă – Ciprian Rezuș, Professor “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Head of 3rd Internal Medicine Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania, Bădescu Minerva Codruța, Lecturer, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi,  3rd Internal Medicine Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

 

10:30 – 10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Cristian Podoleanu, Antoniu Petriș

 

10:50 – 11:20 Is history enough for syncope? Role of tilt table testing and ILR in diagnosis/ Este anamneza suficientă in diagnosticul sincopei? Rolul tilt-testului și a loop-recorderelor în diagnostic – Cristian Podoleanu, Associate Professor University of Medicine, Science and Technology, Târgu Mureş, Romania

11:20 – 11:45  Ablation for syncope/ Ablația în sincopă – Tolga Aksu, Associate Professor University of Health Sciences, Kocaeli, Turkey, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Turkey

11:45 – 12:10 VT ablation: When you need to consider mechanical support and does it help?/ Când vom considera suportul mecanic pentru ablații in TV? Ajută acesta real? – Saurabh Kumar, Program Director for Ventricular Arrhythmias and Sudden Cardiac Death Westmead Hospital, Westmead, Australia, Clinical Associate Professor of Medicine, Sydney Medical School, University of Sydney, Australia

12:10 – 13:00 2 Original Works –TBD (Selected by Scientific Committee from submitted abstracts, 15 minutes each with discussion)

13:00 – 14:00 Lunch break / Pauză de masă

 

COURSE XI/ CURS XI

Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death / Aritmiile ventriculare și moartea subită cardiacă

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Philip Cuculich, Pasquale Santangelli

 

14:00 – 14:20  Radiotherapy for VT ablation / Ablația TV prin radioterapie – Phillip Cuculich, Associate Professor Washington University School of Medicine,  USA

14:20 – 14:40 Challenging idiopathic VA ablation: tips and tricks/ Sfaturi practice pentru ablația aritmiilor ventriculare idiopatice – Pasquale Santangeli, Associate Professor Hospital of the University of Pennsylvania, USA

14:40 – 15:00 What’s new in VT ablation?/ Ce este nou în ablația tahicardiilor ventriculare? – Vivek Reddy, Director Cardiac Electrophysiology Helmsley Trust, Professor of Medicine, USA Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA

15:00- 15:25 How to map VT? /Cum facem mapingul tahicardiilor ventriculare? – Roderick Tung, Associate Professor of Medicine at University of Chicago – The Pritzker School of Medicine, IL, USA

15:25 – 15:50 Ventricular fibrillation ablation / Ablația fibrilației ventriculare Pasquale Santangeli, Associate Professor Hospital of the University of Pennsylvania, USA

 

16:00 -16:20 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Viviana Ivan, Radu Ciudin

 

16.20 – 16:40 Autonomic input and modulation in VT/ Modularea autonomă în tahicardiile ventriculare – Kalyanam Shivkumar, Professor  David Geffen School of Medicine & UCLA Health System, USA,  Director UCLA Cardiac Arrhythmia Center & EP Programs  Director & Chief UCLA Interventional CV Programs & Cardiac Catheterization Laboratories, USA

16:40 – 17:05 Global burden of Sudden Cardiac Death/ Importanța globală a morții subite cardiace – Viviana Ivan, Associate Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Head of Cardiology Clinic, County Clinical Emergency Hospital, Timişoara, Romania

17:05 – 17:30 Genetics of Sudden Cardiac Death/ Genetica morții subite cardiace – Christine  Albert, Professor, Chair, Department of Cardiology, Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai Medical Center, Lee and Harold Kapelovitz Distinguished Chair in Research Cardiology Los Angeles, CA, USA

17:30 – 18:00 Prevention of Sudden Cardiac Death/ Prevenția morții subite cardiace – Radu Ciudin, Associate Professor UMF C. Davila, Bucharest, Romania, Head of Arrhythmology Clinic, Emergency Institute for Cardiovascular Disease “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

NOTĂ: Orele din program sunt definite ca ora Bucurestiului la momentul evenimentului (GMT+2).

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian