Kak Khee YEUNG

Vascular Surgeon

VU University Medical Center (VUmc), Amsterdam, NL

 

Room 3, April 5, 2022

16:50 – 17:10  Noi materiale si strategii in tratamentul disectiei aortice tip B Kak Khee YEUNG