ȊNREGISTRARE ONLINE

Ȋnregistrarea la IASI ARRHYTHMIA FORUM 2021 se realizează pe 4 pachete:

PACHETUL CURS PRE-EVENIMENT cuprinde Sesiunea de Electrofiziologie si Pacing Pediatric din data de 30 martie 2021, Sala 1, si este disponibil gratuit doar pentru participanţii medici români şi străini de specialitate pediatrie.

Acest tip de ȋnregistrare presupune completarea conformă a formularului dedicat, inclusiv ȋncărcarea documentului care dovedeşte specialitatea participantului*. Documentele agreate ȋn acest sens sunt, pentru participanţii medici români, certificatul de la Colegiul Medicilor din România (ȋn cazul medicilor primari şi specialisti) sau dispoziţia de repartizare avizată de catre Direcţia de Sănătate Publică (ȋn cazul medicilor rezidenţi).

Pachetul Curs Pre-Eveniment este valabil și pentru asistenții medicali, cu specialitatea pediatrie, cu mențiunea că dovedirea specialității trebuie realizată prin încărcarea unui document care atestă repartizarea în acest sens.

PACHETUL GRATUIT** este disponibil pentru participanţii medici români şi străini care se ȋncadrează ȋn specialităţile cardiologie,  chirurgie vasculară şi cardiovasculară, medicină internă, medicină de urgenţă şi anestezie-terapie intensivă şi cuprinde accesul complet la sesiunile ştiinţifice din Sala 1 şi Sala 2, inclusiv la cursul pre-eveniment din data de 30 martie 2021, Sala 1.

Acest tip de ȋnregistrare presupune completarea conformă a formularului dedicat, inclusiv ȋncărcarea documentului care dovedeşte specialitatea participantului*. Documentele agreate ȋn acest sens sunt, pentru participanţii medici romani, certificatul de la Colegiul Medicilor din România (ȋn cazul medicilor primari şi specialisti) sau dispoziţia de repartizare avizată de catre Direcţia de Sănătate Publică (ȋn cazul medicilor rezidenţi).

Pachetul Gratuit**  este valabil și pentru asistenții medicali, cu specialităţile cardiologie,  chirurgie vasculară şi cardiovasculară, medicină internă, medicină de urgenţă şi anestezie-terapie intensivă , cu mențiunea că dovedirea specialității trebuie realizată prin încărcarea unui document care atestă repartizarea în acest sens.

PACHET SALA 1 – este destinat tuturor participanţilor de alte specialităţi decât cele care se ȋncadrează ȋn pachetul gratuit şi care doresc să fie prezenţi la lucrările din Sala 1. Acest pachet cuprinde participarea la ȋntreaga activitate ştiinţifică a manifestării care se va desfăşura ȋn sala 1 conform programului şi va permite obţinerea de către participanţi a livrabilelor (informaţii de conectare, certificate de participare etc) aferente doar activităţilor din aceasta sală.

PACHET SALA 2 – este destinat tuturor participanţilor de alte specialităţi decât cele care se ȋncadrează ȋn pachetul gratuit şi care doresc să fie prezenţi la lucrările din Sala 2. Acest pachet cuprinde participarea la ȋntreaga activitate ştiinţifică a manifestării care se va desfăşura ȋn sala 2 conform programului şi va permite obţinerea de către participanţi a livrabilelor (informaţii de conectare, certificate de participare etc) aferente doar activităţilor din aceasta sală.

SALA 1 SALA 2
Data Acces gratuit Acces cu taxa de participare Acces gratuit Acces cu taxa de participare
30 martie 2021 Pachet Curs Pre-eveniment; Pachet Gratuit** Pachet Sala 1
31 martie 2021 Pachet Gratuit** Pachet Sala 1 Pachet Gratuit** Pachet Sala 2
01 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet Sala 1 Pachet Gratuit** Pachet Sala 2
02 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet Sala 1 Pachet Gratuit** Pachet Sala 2
03 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet Sala 1 Pachet Gratuit** Pachet Sala 2
04 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet Sala 1 Pachet Gratuit** Pachet Sala 2

SALA 1
Data Acces gratuit Acces cu taxă 
30 martie 2021 Pachet Gratuit**

+

Pachet Curs pre-ev

Pachet

Sala 1

31 martie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 1

01 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 1

02 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 1

03 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 1

04 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 1

 

SALA 2
Data Acces gratuit Acces cu taxă 
30 martie 2021
31 martie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 2

01 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 2

02 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 2

03 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 2

04 Aprilie 2021 Pachet Gratuit** Pachet

Sala 2

 

*Doar pentru participanții medici și asistenți români.

**Ȋn limita primilor 1000 de participanţi medici și 200 de asistenți ȋnregistraţi ale căror specialităţi se ȋncadrează ȋn pachetul gratuit, dar nu mai târziu de data de 1 februarie 2021. Dupa această dată, ȋnregistrarea participanţilor  din specialităţile cardiologie,  chirurgie vasculară şi cardiovasculară, medicină internă, medicină de urgenţă şi anestezie-terapie intensivă se va realiza pe baza taxelor de participare aferente celorlalte specialităţi (vezi Pachetul Sala 1, respectiv Pachetul Sala 2). Aceasta reglementare nu se aplică participanţilor medici străini.

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian