Selectează o Pagină

CONDIŢII GENERALE PENTRU PARTICIPANŢII LA IASI ARRHYTHMIA FORUM 2022

Înregistrarea formează un contract între participantul la congres și FOCUS EVENT cu privire la participarea la IASI ARRHYTHMIA FORUM 2022 (IAF 2022). Acest contract se bazează pe următorii Termeni și condiții generale.

Taxe de înscriere 

Acolo unde este cazul, participarea la manifestări este supusă unei taxe. Înregistrarea la IAF 2022 și rezervarea serviciilor conexe sunt obligatorii pentru participant. Taxele de participare trebuie plătite în avans în momentul înregistrării.

Anularea participării la IAF 2022

În caz de anulare, vă rugăm să anunțați operatorul evenimentului, Focus Event, numai în scris. O rambursare completă (minus o taxă administrativă de 50 lei) va fi permisă pentru anulările primite până la 15 ianuarie 2022. După 15 ianuarie 2022, nu se vor mai acorda rambursări.

Modificări ale programului și/sau formatului și condițiilor de eveniment

Comitetul Ştiințific al manifestării își rezervă dreptul de a aduce modificările necesare programului în termen scurt. Taxele de participare nu vor fi rambursate nici in totalitate, nici în parte, din cauza prezentărilor anulate sau a modificărilor programului. De asemenea, Comitetul Ştiințific își rezervă dreptul de a realiza modificări la formatul și condițiile de eveniment în funcție de necesități fără ca acest lucru să permită rambursări de taxe de participare. Toate modificările care trebuie să ajungă la cunoștința participanților vor fi postate pe website-ul evenimentului, www.iasi-arrhythmia.ro, în timp util.

Modul de desfășurare

Evenimentul se va desfășura într-un format  ce va fi comunicat în timp util.

Forță majoră

Din motive independente de controlul său (cum ar fi război, greve, blocaje, revolte sau orice astfel de tulburări civile, orice acte ale lui Dumnezeu, inclusiv, dar fără a se limita la cutremure, inundații, secete și epidemii și orice altă circumstanță a oricărei cauza este dincolo de control) care au un impact asupra aranjamentelor, orelor sau planificării IAF 2022 și a activităților corespunzătoare, Comitetele Ştiințific și de Organizare au dreptul de a modifica sau anula imediat activitățile sau evenimentele sau oricare dintre aranjamentele, calendarul, planurile sau alte elemente directe sau indirecte referitoare la desfasurarea congresului.

Niciuna dintre părțile implicate nu are dreptul la nicio compensație pentru daunele rezultate din această modificare sau anulare.