CONDIŢII GENERALE PENTRU PARTICIPANŢII LA IASI ARRHYTHMIA FORUM 2022

Înregistrarea formează un contract între participantul la congres și FOCUS EVENT cu privire la participarea la IASI ARRHYTHMIA FORUM 2022 (IAF 2022). Acest contract se bazează pe următorii Termeni și condiții generale.

Taxe de înscriere 

Acolo unde este cazul, participarea la manifestări este supusă unei taxe. Înregistrarea la IAF 2022 și rezervarea serviciilor conexe sunt obligatorii pentru participant. Taxele de participare trebuie plătite în avans în momentul înregistrării.

Anularea participării la IAF 2022

În caz de anulare, vă rugăm să anunțați operatorul evenimentului, Focus Event, numai în scris. O rambursare completă (minus o taxă administrativă de 50 lei) va fi permisă pentru anulările primite până la 15 ianuarie 2022. După 15 ianuarie 2022, nu se vor mai acorda rambursări.

Modificări ale programului și/sau formatului și condițiilor de eveniment

Comitetul Ştiințific al manifestării își rezervă dreptul de a aduce modificările necesare programului în termen scurt. Taxele de participare nu vor fi rambursate nici in totalitate, nici în parte, din cauza prezentărilor anulate sau a modificărilor programului. De asemenea, Comitetul Ştiințific își rezervă dreptul de a realiza modificări la formatul și condițiile de eveniment în funcție de necesități fără ca acest lucru să permită rambursări de taxe de participare. Toate modificările care trebuie să ajungă la cunoștința participanților vor fi postate pe website-ul evenimentului, www.iasi-arrhythmia.ro, în timp util.

Contextul pandemic

International Iasi Arrhythmia Forum 2022 este preconizat a se desfăşura în format hibrid, atât cu participare fizică, dar şi cu transmisia lucrărilor în format online. În contextul pandemiei de COVID-19 şi al imprevizibilității reglementărilor sanitare, Organizatorii îşi rezervă dreptul de a realiza orice schimbare în formatul şi condițiile evenimentului, la orice moment acest lucru va fi necesar fără notificarea prealabilă a participanților. Website-ul www.iasi-arrhythmia.ro este mijlocul de comunicare oficial pe care participanții trebuie sa-l monitorizeze pentru aflarea cât mai rapidă a celor mai proaspete informații legate de eveniment. In condițiile în care participarea în format fizic nu va fi posibilă la momentul desfăşurării manifestării, participanții astfel înregistrați vor transferați către modalitatea de participare online şi vor fi rambursați cu diferența de taxe dintre modalitatea de participare în persoană şi cea de participare online existentă la momentul înregistrării acestora.

Forță majoră

Din motive independente de controlul său (cum ar fi război, greve, blocaje, revolte sau orice astfel de tulburări civile, orice acte ale lui Dumnezeu, inclusiv, dar fără a se limita la cutremure, inundații, secete și epidemii și orice altă circumstanță a oricărei cauza este dincolo de control) care au un impact asupra aranjamentelor, orelor sau planificării IAF 2022 și a activităților corespunzătoare, Comitetele Ştiințific și de Organizare au dreptul de a modifica sau anula imediat activitățile sau evenimentele sau oricare dintre aranjamentele, calendarul, planurile sau alte elemente directe sau indirecte referitoare la desfasurarea congresului.

Niciuna dintre părțile implicate nu are dreptul la nicio compensație pentru daunele rezultate din această modificare sau anulare.